PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH
 
Năm học :  Khối :  Lớp :  
 
THÔNG TIN HỌC SINHTH 9TH 10TH 11TH 12TH 1TH 2TH 3TH 4TH 5THỜI GIAN KHÁM
STT Họ và tên (kg) Kênh (cm) Kênh (kg) Kênh (kg) Kênh (kg) Kênh (cm) Kênh (kg) Kênh (kg) Kênh (kg) Kênh (kg) Kênh (cm) Kênh (kg) Kênh Đợt 1Đợt 2Đợt 3
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34