PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Pha25-36ThA+
2Trần Thị Anh Vân25-36ThA 
3Nguyễn Thị Hoàn25-36ThB+
4Lương Thị Phương Thanh25-36ThB 
5Nguyễn Thị Lụa3-4TA+
6Nguyễn Thị Quang3-4TB+
7Phạm Thị Huệ3-4TB 
8Trần Thị Linh3-4TC+
9Trần Thị Hiếu3-4TD+
10Nguyễn Thị Huân3-4TD 
11Trần Thị Lan4-5TA+
12Nguyễn Thị Nguyên4-5TB+
13Trần Thị Ngọc Chăm4-5TB 
14Hoàng Thị Quyên4-5TC+
15Nguyễn Thị Mai B4-5TC 
16Lê Thị Đông4-5TD+
17Trần Thị Dinh4-5TD 
18Vũ Thị Luyến4-5TE+
19Trần Thị Uyên5-6TA+
20Nguyễn Thị Nhài5-6TA 
21Đặng Thị Thường5-6TB+
22Nguyễn Thị Mai A5-6TB 
23Phạm Thị Luyến5-6TC+
24Trần Thị Sen5-6TC 
25Lê Thị Thương5-6TD+
26Nguyễn Thị Sen5-6TD