PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG THÁNG 9, LỚP 5-6TA
Năm:  Khối :  Lớp : Tháng:
 
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
T.GIAN HOÀN THÀNH
KẾT QUẢ